Ajuntament de Gaibiel

Entitats i associacions

REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS

En el Ple de l'Ajuntament de Gaibiel de data 28 de setembre de 2007, es va adoptar l'acord de creació del Registre Municipal d'associacions de Gaibiel. La inscripció en este Registre implica: Les associacions inscrites estaran obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les dades dins del mes següent a què es produïsca. El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any. L'incompliment d'estes obligacions donarà lloc a què l'Ajuntament puga donar de baixa a l'associació en el Registre. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LES ASSOCIACIONS PER A SOL·LICITAR LA SEUA INSCRIPCIÓ EN ESTE REGISTRE: 1. Còpia certificada del secretari de l'Associació, en la que consta l'acord de formalitzar esta inscripció, adoptat per l'Assemblea o Junta Directiva. 2. Certificat de constitució legal, expedit per la Conselleria d'Administració Pública. 3. Relació dels membres que componen la Junta Directiva. 4. Domicili social de l'entitat, número d'associats, pressupost, patrimoni. 5. Estatuts de l'entitat i Reglament, si és el cas, on consten els seus fins i objectius, visats per la Conselleria d'Administració Pública. 6. Designació de representant de l'entitat i d'un suplent, amb les seues dades personals i declaració responsable, que vagen a participar com a membres dels òrgans municipals de participació veïnal. L'ajuntament facilitarà a tots aquells interessats els models a omplir per a sol·licitar formalment la seua inscripció en el Registre.

ASSOCIACIONS REGISTRADES:

NÚM. REGISTRE DENOMINACIÓ PRESIDENT
1 BOSQUECILLO, ASOCIACIÓN CULTURAL DE GAIBIEL JOSE VTE. COLOMA LIDÓN
2 COOP. AGRARIA SAN PEDRO DE GAIBIEL C.V. JUAN JOSÉ TORRES VIVAS
3 CLUB DE CAZADORES “SAN ISIDRO LABRADOR” DE GAIBIEL JUAN JOSÉ TORRES VIVAS
4 CLUB PELOTARI ALTO PALANCIA RAFAEL APARICIO GARCÍA
5 ASOCIACIÓN PEÑA BURINA FRANCISCO CRUZ SORRIBES
6 ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GAIBIEL MATILDE NÚÑEZ ANDRÉS
7 ASOCIACIÓN PEÑA EL TOCÓN JOAQUÍN SOLER PÉREZ
8 CLUB CICLISTA GAIBIEL – SIERRA ESPADÁN JOSÉ LUIS ESTÉFANO CARIDE
9 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GAIBIEL RAMÓN MARTÍNEZ SANTACRUZ
10 ASOCIACIÓN CULTURAL MOROS DE GAIBIEL JOSÉ MANUEL BURGOS ALAPONT
11 ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE GAIBIEL JOSÉ BONET MATEO
12 CAMARERAS DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS ROCÍO LUCAS OREA

Pròximament, després de completar els tràmits oportuns, s'ampliarà el llistat d'entitats registrades amb tres associacions més: el Club de Ski Gaibiel, el Grup d'Esplai de Futbol Gaibiel i l'Associació Medieval de Gaibiel.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal